Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  uwertura muz. utwór orkiestrowy wykonywany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego (np. opery, oratorium); (u. koncertowa) samodzielny utwór na orkiestrę symfoniczną, zazw. w formie sonatowej; rodzaj suity orkiestrowej.
 

Etym. - fr. ouverture 'otwór; otwarcie; zagajenie; 'jw.' z łac. apertura 'otwór' od apertus 'otwarty' z p.p. od aperire 'otwierać; odsłaniać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku