Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  regalia hist. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie monarsze; oznaki, symbole władzy monarszej.
 

Etym. - śrdw.łac. l.mn. od regale 'prerogatywa królewska' z łac. regalis 'królewski' od rex dpn. regis 'król' (r.ż. regina); por. interregnum; larendogra; real; rojalista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku