Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kabel izolowany przewód jedno- a. wielożyłowy otoczony powłoką, układany zazw. w ziemi a. w wodzie.
  kabelgat żegl. magazyn lin, zazw. na dziobie statku.
 

Etym. - nm. Kabelgatt 'kabelgat'; Kabel 'kabel' od fr. chable 'lina (kotwiczna)' z późn.łac. catabula 'obalenie' od gr. katabolē 'jp.'; nm. Gat(t) 'otwór; ciasne przejście; żegl. 'rufa; tył'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku