Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sugerować poddawać, podsuwać komuś myśl, pomysł, ideę; proponować oględnie jako rzecz właściwą, stosowaną; dawać pod rozwagę; przedstawiać jako przypuszczenie.
  sugestywny wywierający silny wpływ na myśli i wyobraźnię; przekonywający, zniewalający prawdą przeżycia art. (o dziele sztuki).
  sugestia psych. wywieranie wpływu na zachowanie się i myśli człowieka za pomocą hipnozy a. (pot.) siłą przekonania lub autorytetu; por. inspiracja.
 

Etym. - łac. suggestio 'podszeptywanie; przekonywanie' z suggestus p.p. od suggerere 'podkładać; podsuwać; dostarczać'; zob. sub-; gerere, zob. gestia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku