Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reklamacja zakwestionowanie towaru, rachunku, wymiaru podatkowego itd. z powodu ujawnionych niedokładności a. wad.
 

Etym. - łac. reclamatio 'wołanie; sprzeciw' od reclamare 'głośno protestować; odbrzmiewać'; zob. re-; aklamacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku