Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyktat nakaz, rozkaz.
  dyktatura władza jednostki, grupy a. klasy społecznej, oparta na sile; (d. proletariatu) przejęcie władzy politycznej przez partię, uważane przez komunistów za nieodzowny etap na drodze do ustanowienia społeczeństwa bezklasowego.
  dyktator człowiek mający nieograniczoną władzę, władca absolutny (por. autokrata; despota; tyran).
 

Etym. - łac. dictātor 'w staroż. Rzymie urzędnik wybrany przez konsulów na polecenie senatu, w czasie nadzwyczajnego niebezpieczeństwa woj., sprawujący nieograniczoną władzę najwyżej przez 6 mies. 'i dictatura 'urząd dyktatora' od dictare 'zalecać; dyktować' f. częst. od dicere, zob. dictum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku