Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deportacja zesłanie skazanego, zwł. do odległej, izolowanej miejscowości, na przymusowy pobyt.
 

Etym. - łac. deportare 'przenosić; deportować; zob. de-; portare, zob. porto 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku