Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

cave ab homine unius libri łac., wystrzegaj się człowieka jednej książki; por. homo unius libri.
caveat emptor łac., niech kupujący ma się na baczności.
caveat actor łac., niech sprawca się strzeże.
caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) formuła łac., niechaj czuwają konsulowie (by republika nie doznała uszczerbku); (por. senatus consultum; videant consules...).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku