Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bojkot zmowa przeciw osobie, pracodawcy, grupie osób, państwu, mająca na celu odwet a. wywarcie nacisku za pomocą utrudnienia a. uniemożliwienia normalnych stosunków towarzyskich, zawodowych, ekon., polit., przez zerwanie kontaktów, niekupowanie towarów, odmowę zatrudnienia, strajk itd.; por. ostracyzm.
 

Etym. - ang. boycott 'jw.'; od nazwiska ang. zarządcy majątku w hrabstwie Mayo (Irlandia), Charles C. Boycott, zbojkotowanego w r. 1880 przez dzierżawców za odmowę zmniejszenia czynszu.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku