Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  katolikos tytuł patriarchów: ormiańskiego, nestoriańskiego i gruzińskiego.
 

Etym. - gr. katholikós 'powszechny, uniwersalny' od kathólou 'w ogóle'; zob. kat(a)-; hólou dpn. r.nij. od hólos zob. holocen.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku