Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  NUKLE-, NUKLEI-, NUKLEO- w złożeniach: jądro; jądrowy; kwas nukleinowy.
  nuklearny fiz. dotyczący jądra atomu; jądrowy.
  nukleoproteidy biol. wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z białek i kwasów nukleinowych.
  nukleinowe kwasy - polinukleotydy; zob. dezoksyrybonukleinowy kwas; rybonukleinowy kwas.
  nukleony chem., fiz. wspólna nazwa dla protonów i neutronów, jako składników jąder atomowych.
 

Etym. - n.łac. nucleus 'jądro (atomu, komórki itd.)' z łac. 'jądro, ziarno, pestka' zdrobn. od nux dpn. nucis 'orzech'; zob. proteidy.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku