Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  onomastyka nazewnictwo; nauka o imionach (nazwach) własnych, w odróżnieniu od imion (wyrazów) pospolitych; por. toponomastyka.
  onomatopeja tworzenie (a. dobieranie) wyrazów naśladujących swym brzmieniem brzmienie nazywanego (a. opisywanego) zjawiska a. dźwięków kojarzących się z nim; dźwiękonaśladownictwo.
 

Etym. - zob. -onim; gr. onomastikós 'związany z imieniem' od onomádzein 'nazywać'; onomatopoiía 'tworzenie nazw' od poieín, zob. poemat; por. antroponimia; toponomastyka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku