Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekstrawagancja dziwactwo, wybryk.
 

Etym. - fr. extravagance 'jw.' ze śrdw.łac. extravagans 'promulgowany poza prawem kanonicznym'; zob. ekstra-; łac. vagans, zob. wagant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku