Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bryg handl. żaglowiec rejowy o 2 masztach.
  brygant dawn. bandyta, rozbójnik.
  brygada wojsk. związek taktyczny kilku pułków a. batalionów; zespół kilku dywizjonów okrętów woj.; grupa ludzi wykonywających wspólnie jakąś pracę fiz.
  brygadier brygadzista, kierownik brygady; dawn. stopień wojsk. wyższy od pułkownika, niższy od generała.
  brygantyna szkunerbryg, bryg z ożaglowaniem gaflowym na tylnym maszcie.
 

Etym. - ang. brig (skr. od brigantine) 'bryg' (z wł. brigantino pierw. 'statek piracki; brygantyna' od brigante 'rozbójnik'), fr. brigadier wojsk. 'brygadier' i brigade 'brygada' (z wł. brigata 'kompania, grono; jp.' r.ż., p.p.) od brigare pierw. 'walczyć; zabiegać (o co)' z briga 'spór; kłótnia; kłopot'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku