Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Verstehen nm., filoz., socjol., termin używany w Niemczech od końca XIX w., oznaczający rozumienie wewnętrzne, za pomocą empatii, intuicji lub wyobraźni, w przeciwieństwie do wiedzy zewn., wynikającej z obserwacji i rachunku; termin używany zwł. przez socjologa nm. Maxa Webera i przez filozofów neokantyzmu, takich jak Wilhelm Dilthey i Heinrich Rickert.
 

Etym. - nm. 'rozumienie' od verstehen 'rozumieć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku