Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezinformacja [wym. dez-in...] fałszywa, kłamliwa, rzekoma informacja.
 

Etym. - zob. dez-; łac. informatio 'wizerunek; wyobrażenie' od informare 'formować; wyobrazić'; zob. in- 2; formare, zob. formant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku