Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyspersja fiz. rozszczepienie światła, rozkład na barwy składowe; chem. stan rozdrobnienia, rozproszenia substancji w roztworach; statyst. rozsiew, rozproszenie, zróżnicowanie, zmienność.
 

Etym. - łac. dispersio 'rozproszenie' od dispergere 'rozpraszać'; zob. dys- 1; spargere 'siać, rozsypywać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku