Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  region obszar kraju wyróżniający się charakterystycznymi cechami (geogr., fiz., kultur.); (w etn., geogr., turystyce) okolica, okręg, dzielnica, strefa, rejon.
  regionalizm dążenie do ożywienia życia kultur. i nauk. poszczególnych dzielnic kraju przy zachowaniu ich odrębności kulturowych.
 

Etym. - łac. regionalis 'dotyczący okolicy' od regio 'kierunek; linia (graniczna); prowincja, okręg' z regere, zob. regencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku