Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nomo- zob. -nom-.
  nomografia mat. nauka o sposobach sporządzania specjalnych wykresów (nomogramów) do szybkiego wykonywania obliczeń przybliżonych; przest. nauka o prawie, prawoznawstwo.
  nomotetyczne nauki - zajmujące się wykrywaniem i formułowaniem praw nauki (podział W. Windelbanda; 1894 r.); por. idiograficzne.
 

Etym. - gr. nomographía 'prawodawstwo'; nomothetikós 'prawodawczy' z nomothétēs 'prawodawca'; zob. -nom-; -graf-; gram-; -thetēs od tithénai, zob. teza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku