Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  artysta (od)twórca dzieła sztuki.
  artystowski stawiający formę dzieła sztuki nad treścią.
  artystyczny estetyczny, piękny, kunsztowny; związany ze sztuką, dziełem sztuki a. artystą, nacechowany artyzmem, mistrzostwem artystycznym, talentem, biegłością w sztuce.
 

Etym. - fr. artiste 'artysta' od śrdw.łac. artista 'uczeń a. mistrz sztuk wyzwolonych' z łac. ars dpn. artis 'zręczność; rzemiosło; sztuka'; por. artes liberales; commedia dell'arte; inercja; pop-art.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku