Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prezbiopia med. starczowzroczność, niezdolność dokładnego widzenia z bliska, spowodowana zmniejszeniem się elastyczności, a przeto i nastawności soczewek ocznych.
  prezbiterium część kościoła, w której znajduje się wielki ołtarz (w katedrach i kośc. klasztornych zwana chórem).
  prezbiter duchowny mający prawo odprawiania mszy.
  prezbiterianin wyznawca prezbiterianizmu, (powstałego w XVI w.) odłamu wyznania anglikańskiego, uznającego kolegia starszych (prezbiteriaty), nie zaś biskupów, za czynnik rządzący w Kościele; por. episkopalizm.
 

Etym. - gr. presbytérion 'grupa, urząd prezbiterów' z presbýteros 'starszy; przełożony dawn. chrześc. gminy kośc.' od présbys 'starzec'; n.łac. presbyopia 'jw.'; -opia z gr. ōps 'oko; twarz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku