Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paralela porównanie; zestawienie (cech podobnych, analogicznych).
  paralelizm równoległość; współrzędność; jednoczesność; ekon. (p. walutowy) występowanie w jednym kraju dwóch walut a. monet złotych i srebrnych; teoria filoz., wg której zjawiska psych. i fiz. występują obok siebie, nie pozostając jednak z sobą w związku przyczynowym (por. dualizm).
  paralelny równoległy; równoczesny; równorzędny; analogiczny.
 

Etym. - gr. parallēlismós 'zestawienie, porównanie' od parállelos 'równoległy'; zob. para-; allēlōn 'nawzajem' od állos, zob. alopatia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku