Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  egzystencja byt, istnienie, bytowanie; życie, warunki życia, filoz. istnienie, rzeczywistość (przeciwstawna esencji).
  egzystować istnieć, być, żyć; mieć środki do życia.
  egzystencjalizm współcz. kierunek filoz. (od ok. 1930 r.), wg którego istnienie ludzkie (jedyny konkretny zupełnie byt) nie jest z góry wyznaczone, lecz tworzone przez człowieka samego, przypadkowe, kruche, wypełnione troską i trwogą, ciążące ku śmierci, otoczone nicością.
  egzystencjalny dotyczący istnienia.
 

Etym. - późn.łac. ex(s)istentialis 'dotyczący bytu' od ex(s)istentia 'istnienie' z ex(s)istere 'wystąpić; zjawić się; stać się; istnieć'; zob. eks-; sistere, zob. asysta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku