Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

per analogiam łac., przez analogię.
per anum łac., med. przez odbytnicę.
per capita łac., [wym. ka...] na głowę ludności, na osobę.
per annum łac., rocznie.
per aspera ad astra łac., przez ciernie do gwiazd; przez trudy, cierpienia do sukcesu; por. macte nova virtute...; ad augusta...

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku