Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  triada trójca; związek, zespół, grupa trzech (osób, rzeczy, elementów, bóstw); w filoz. Hegla: teza, antyteza i synteza; por. dialektyka; (triada harmoniczna) muz. zespół trzech podstawowych funkcji harmonicznych: toniki (T), subdominaty (S) i dominaty (D).
 

Etym. - zob. trias.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku