Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anatomia dział biologii, nauka o budowie organizmów żywych.
  anatom(iczny).
 

Etym. - gr. anatomē 'sekcja (zwłok)' od anatémnein 'pociąć'; zob. ana-; -tom.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku