Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  organ anat. narząd; urząd, instytucja pełniąca określone funkcje społ.; pismo reprezentujące poglądy organizacji polit., społ., nauk. itp.; (w l.mn.) instrument muz. dęty klawiszowy, składający się z dużej liczby piszczałek (zob. manuał; rejestr).
  organella biol. wyspecjalizowana część plazmy komórki pierwotniaka (jak rzęska, nibynóżka, wodniczka), odpowiadająca funkcjonalnie narządowi wielokomórkowca.
  organizm istota żywa, ustrój cielesny; przen. zespół tworzący całość, strukturę.
  organiczny należący do świata zwierząt i roślin; właściwy organizmom (istotom) żywym a. od nich pochodzący; chem. dotyczący związków węgla; mający charakter jakiejś struktury; nierozerwalny; (wstręt o.) żywiołowy, wrodzony, niepokonany.
  organizacja zorganizowana grupa ludzi o wspólnym programie i celu; instytucja społ., partyjna itp.; (z)organizowanie, forma, system; budowa (substancji, organizmu), konstytucja (fiz., psych.); usposobienie, natura.
 

Etym. - n.łac. organella 'jw.', śrdw.łac. organisatio 'system' i gr. organikós 'wytworzony za pomocą narzędzia' od órganon 'narzędzie; instrument; przyrząd; organ'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku