Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  indygenat dawn. przyznanie cudzoziemcowi obywatelstwa kraju, w którym przebywa; przyznanie cudzoziemskiemu szlachcicowi szlachectwa polskiego; nadanie szlachectwa.
 

Etym. - śrdw.łac. indigenatio 'prawo obywatelstwa' z łac. indigena 'tu urodzony, tuziemiec'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku