Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chacham uczony w prawie żyd.; tytuł rabina u Żydów sefarydyjskich a. duchownego Karaimów; mędrzec; (w l.mn. chachamim) rabiniczni egzegeci prawa biblijnego z I i II w. n.e., których interpretacje zawarte są w Misznie i in. pismach im współczesnych.
 

Etym. - hebr. hākhām 'mędrzec' (jid. chuchem, chochem).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku