Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

cover girl [wym. kawegö:l], modelka (zazw. piękna), której fotografie ukazują się na okładkach magazynów ilustrowanych.
 

Etym. - ang. 'jw.'; cover 'pokryw(k)a; oprawa; okładka; koperta; osłona; nakrycie' z łac. cooperire 'pokryć; zasłonić'; co- zob. ko-; operire 'nakryć, zakryć'; zob. girlsa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku