Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chałtura art. tandeta, fucha; twórczość, praca byle jaka, bez wartości i znaczenia, wyłącznie dla zarobku; produkt takiej twórczości, pracy.
  chałturszczyk pop. fuszer, tandeciarz.
 

Etym. - ros. przest. 'stypa, darmowe jadło, napitek na stypie; przest. zapłata za nabożeństwo (zwł. żałobne); przest. zarobek, korzyść, łup; jw.' ze śrdw.łac. chartularium 'wykaz zmarłych, który odczytuje ksiądz w dniu, kiedy święci się ich pamięć; skrzynia na papiery; dokumenty, księgi klasztorne' z łac. chartula zdrobn. od charta, zob. kartel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku