Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  armada wielka flota wojenna, zwł. flota wysłana przez Filipa II hiszpańskiego przeciw Anglii w 1588 r. (hiszpańska, "niezwyciężona" A.)
  armatura osprzęt, wyposażenie, uzbrojenie, pomocnicze elementy instalacji; plast. konstrukcja wspierająca a. spajająca części witrażu a. rzeźby.
  armator właściciel statku; przedsiębiorstwo okrętowe.
  armaria, almaria, sprzęt skrzynkowy, szafa do przechowywania broni, kosztowności, dokumentów, leków itp.
 

Etym. - hiszp. armada 'flota wojenna' (ze śrdw.łac. armata 'armia; flota') i łac. armarium 'szafa; archiwum; biblioteka' od łac. armare 'uzbrajać; wyposażyć' z arma 'broń, narzędzie wojny; narzędzia rolnicze; takielunek statku'; por. armistycjum; żandarmeria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku