Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

fair play [wym. fäe plej] honorowa, zgodna z zasadami, lojalna, uczciwa gra (zwł. w sporcie); traktowanie bezstronne; sprawiedliwość.
 

Etym. - ang. 'jw.'; fair 'nieposzlakowany; uczciwy; sprawiedliwy; pomyślny; piękny'; play, zob. playback.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku