Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diatryba przemówienie, utwór lit., pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierające ostrą, gwałtowną krytykę; pamflet.
 

Etym. - gr. diatribē 'spędzanie czasu; popularny wykład filoz. w formie rozmowy urozmaiconej anegdotami od diatríbein 'ścierać; spędzać czas'; zob. dia-; tríbein 'trzeć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku