Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tapet dawn. stół przykryty zielonym suknem, przy którym toczą się narady, obrady, odbywają się konferencje, dyskusje, dziś tylko w zwrocie: być na tapecie, pojawiać się na tapecie 'być tematem, przedmiotem obrad, rozmów itd.'
  tapeta papierowe, tekstylne, plastikowe a. skórzane obicie ścian mieszkania.
 

Etym. - nm. Tapét 'obrus; dywan' (aufs Tapet kommen 'stać się tematem rozmowy') i Tapéte 'tapeta' ze śrdw.łac. tapetum 'kobierzec' od gr. tapētion zdrobn. od tápēs dpn. tápētos 'dywan; derka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku