Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dysertacja praca pisemna przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego; rozprawa naukowa.
  dysertant autor dysertacji.
 

Etym. - łac. dissertatio 'badanie, rozumowanie' od disserere 'dysputować; rozprawiać, roztrząsać'; zob. dys- 1; serere, zob. seria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku