Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  makabra okropność, koszmar; coś makabrycznego, ponurego, budzącego grozę, niesamowitego, tchnącego nastrojem grobowym.
 

Etym. - fr. (dance) macabre '(taniec) śmierci' od śrdw.fr. (danse) Macabré '(taniec) Machabeuszów' tłum. z łac. (chorea) Macchabeorum 'jp.'; przywódców rewolty Żydów przeciw Seleucydom w II w. p.n.e. (związek znaczeniowy niejasny); fr. danse 'taniec'; zob. chorea; danse macabre.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku