Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konserwa produkt spożywczy w hermetycznej puszce, słoiku, przystosowany do dłuższego przechowywania; pot. konserwatyści, zwolennicy polityki (partii) zachowawczej, przeciwnicy postępu, reform.
  konserwatywny przywiązany do tradycji, zachowawczy; nie wykazujący tendencji do szybkich zmian.
  konserwatorium wyższa szkoła muzyczna.
  konserwator opiekun zabytków kultury i sztuki (a. mechanik mający nadzór nad maszynami), zajmujący się ich konserwacją, ochroną, zabezpieczeniem.
 

Etym. - śrdw.łac. conservatorium 'magazyn'; późn.łac. conservativus 'zachowawczy'; łac. conservator 'ochraniający' i conservatio 'chronienie' od conservare 'zachowywać'; zob. kom-; servare 'jp.'; zabezpieczać; strzec; czcić; por. obserwant; prezerwatywa; rezerwa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku