Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Koran święta księga muzułmanów, zawierająca naukę Mahometa (114 sur, rozdziałów), zbiór podstawowych przepisów relig. i prawnych oraz nakazów moralnych islamu.
 

Etym. - arab. kur'ān 'czytanie; recytacja' od kura'a 'czytać; recytować'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku