Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  potencja siła umożliwiająca działanie; zdolność do działań, zwł. do stosunku płciowego; przest. potęga, siła; mocarstwo.
  potencjał sprawność, wydajność, możliwości (zwł. kraju, państwa) w jakiejś dziedzinie (p. gospodarczy, wojenny); fiz. wielkość charakteryzująca stan pola (np. grawitacyjnego, elektr., magnetycznego).
  potentat człowiek możny, bogaty, wpływowy; władca.
  potencjalny możliwy, mogący ujawnić się, powstać w określonych warunkach.
  potencjalna energia - energia cząsteczki a. ciała zależna od jego położenia; por. kinetyka.
  potencjometr dzielnik napięcia, przyrząd do zmiany napięcia elektr.
 

Etym. - późn.łac. potentialis 'możliwy; silny' (z łac. potentia 'możność; siła') i późn.łac. potentatus 'potężny' z łac. potens 'mogący; mocny' od posse 'móc'; zob. -metr; por. impotent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku