Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komando grupa robocza więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
 

Etym. - nm. Kommando 'komenda(ntura); dowództwo; rozkaz; (odkomenderowany) oddział' z wł., hiszp. comando 'jp.; napęd' od późn.łac. commandare 'poruczyć, zalecić' z łac. commendare 'jp.'; zob. kom-; -mendare od mandare, zob. mandat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku