Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rojalista hist. monarchista, zwł. zwolennik Burbonów we Francji (w czasie i po Rewolucji Fr.), stronnik Karola I w jego walkach z ang. purytanami i parlamentem a. zwolennik Jerzego III i rządu ang. w okresie Rewolucji w Ameryce Płn.
 

Etym. - fr. royaliste 'jw.' z royal 'królewski' od łac. regalis, zob. regalia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku