Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

trade-unions [wym. trejd-junienz] angielskie robotnicze związki zawodowe.
  trade-unionizm [wym. trejd-unionizm] kierunek w robotniczym ruchu związkowym, ograniczający postulaty klasy robotniczej do żądań czysto ekon. (por. reformizm; syndykalizm).
 

Etym. - ang. trade(s) unionism 'jw.' od trade-union l.poj. 'robotniczy związek zawodowy'; trade 'handel; rzemiosło; klientela'; union 'połączenie; związek zawodowy; zgoda; unia' z późn.łac. unio, zob. unia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku