Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  premis(s)a przest. przesłanka; dawn. urlop, zwolnienie.
 

Etym. - śrdw.łac. praemissa 'przesłanka' od łac. praemittere 'posłać, wyprawić naprzód'; zob. pre-; mittere, zob. misja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku