Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prozopopeja zwrot stylistyczny, przedstawiający osobę nieobecną jako przemawiającą a. osobę nieżyjącą jako żywą i obecną; retor. personifikacja.
 

Etym. - gr. prosōpopoiía 'dramatyzacja; jw.'; prósōpon 'osoba: twarz; maska; rola'; -poiia od poieín, zob. poemat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku