Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezertyfikacja pustynnienie, proces zamieniania jakiegoś terenu w pustynię.
 

Etym. - fr. desert 'pustynia' z późn.łac. desertum 'jp.' od łac. deserere, zob. dezercja; -fikacja od łac. facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku