Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  percepcja postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewn.; sposób reagowania, odbierania wrażeń.
  perceptron tech. (p. wzrokowy) cybernetyczny układ uczący się, służący do rozpoznawania figur geom., prostych znaków, cyfr i liter niezależnie od ich kroju i wymiarów; (p. słuchowy) układ służący do rozpoznawania i analizy mowy ludzkiej.
  percypować (s)postrzegać.
 

Etym. - łac. perceptio 'ujmowanie' od percipere 'wziąć w posiadanie; otrzymać; zauważyć; odczuć'; zob. per-; -cipere z łac. capere, zob. antycypacja; elektron; -tron; por. apercepcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku