Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  supozycja przypuszczenie, domniemanie, domysł, hipoteza.
  suponować przypuszczać, zakładać.
  supozytorium med. czopek leczniczy.
 

Etym. - późn.łac. suppositorium 'czopek' (z r.nij. od suppositorius 'podłożony') i suppositio 'hipoteza, przypuszczenie' od supponere 'przypuszczać' z łac. 'podkładać; podstawiać'; zob. sub-; ponere, zob. pozycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player