Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  numéraire fr., standard kursu wymiany pieniędzy; miernik ustanowiony dla wartości (kursów) innych walut; waluta będąca takim miernikiem (jak np. dolar w postanowieniach w Bretton Woods z 1-22 VII 1944).
 

Etym. - fr. 'liczbowy; gotówka; jw.' od łac. numerus, zob. Numeri.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku