Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  amfibologia, amfibolia, jęz., log., dwuznaczność, niejasność wypowiedzi; zdanie, wyrażenie złożone, które można rozmaicie interpretować z uwagi na dwuznaczność konstrukcji gram. a. składniowej (w przeciwieństwie do ekwiwokacji), np. "lampy przesłaniają drzewa".
 

Etym. - późn.łac. amphibol(og)ia 'jw.' z gr. 'jp.' od amphíbolos, 'dwuznaczny; wątpliwy' z amphibállein 'rozrzucać; wątpić'; zob. amf(i)-; bállein, zob. balista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku